Amb aquesta solució podràs tenir digitalitzat el flux d’emissió i recepció de les factures dels teus clients i proveïdors, assegurant la digitalització i la securització dels teus processos de negoci.

Funcionalitats i serveis
Factures en format estructurat: tindràs la possibilitat d’emetre factures en formats estructurats, almenys en format FACTURA-E, per facilitar-ne el tractament automatitzat.

 

Import màxim de lajuda
0 < 3 empleats: 1.000€ (inclou 1 usuari)

3 < 9 empleats: 2.000€ (inclou 3 usuaris)

10 < 50 empleats: 2.000€ (inclou 3 usuaris)

Funcionalitats i serveis

Amb aquesta solució podràs tenir digitalitzat el flux d’emissió i recepció de les factures dels teus clients i proveïdors, assegurant la digitalització i la securització dels teus processos de negoci.

Funcionalitats i serveis
Factures en format estructurat: tindràs la possibilitat d’emetre factures en formats estructurats, almenys en format FACTURA-E, per facilitar-ne el tractament automatitzat.

Factures il·limitades: podràs emetre i rebre un nombre il·limitat de factures.

Clients il·limitats: tindràs la capacitat d’enviar factures a un número il·limitat de clients.

Productes o serveis il·limitats: podràs crear un nombre il·limitat de productes i/o serveis facturables dins del catàleg.

Enviament i recepció de factures: la solució implantada per l’agent digitalitzador de la vostra elecció us permetrà enviar i rebre factures electròniques directament, almenys per correu electrònic.

Personalització de factures: les factures seran personalitzables, incloent-hi la selecció del teu logotip.

Còpia de seguretat periòdiques: podràs fer còpies de seguretat, amb possibilitat d’una periodicitat diària.

1GB Emmagatzematge/Històric de factures: tindràs un emmagatzematge d’almenys 1GB per a les factures.

Integració amb altres solucions: la solució haurà de disposar d’API o Web Services per a la seva integració amb altres eines, així com permetre la càrrega de dades de manera manual.

Control de venciment de les factures: tindreu un sistema de control del venciment de les factures.

tenim solucións a :

StelOrder

288€ +iva  al any primer usuari +96€+iva usuari adicional a l’ any 

Solucions Dynamic.cat compatibles amb l’ajuda:

Microsoft Dynamics 365 Sales Professional
A partir de 657.6€ + IVA/any per usuari

 

demanar ara !