L’objectiu d’aquesta categoria és possibilitar-te l’explotació de dades de la teva empresa per millorar el procés de presa de decisions.

Solucions Dynamic.cat compatibles amb l’ajuda:
Microsoft PowerBI Pro
A partir de 101,88€ + IVA/any per usuari

Potent eina de tractament de dades per facilitar que es comparteixin dins de les diferents àrees de l’empresa.

A Dynamic.cat configurem el motor de Microsoft PowerBI perquè sigui accessible via WEB o s’integri com a Dashboard als ERP. Configurem perfils i accessos segons cada necessitat.

Funcionalitats i serveis

https://powerbi.microsoft.com/es-es/

Integració de dades amb altres bases de dades
Emmagatzematge de dades: 1Gb per usuari
Creació de panells de dades estructurades i visuals
Exportació de dades

Segment de beneficiari
0 < 3 empleats: 1.500€ (inclou 1 usuari)
3 < 9 empleats: 2.000€ (inclou 1 usuari)
10 < 50 empleats: 4.000€ (inclou 3 usuaris)

Demana el teu pressupost mitjançant el formulari de contacte.

KIT DIGITAL

Ara que ja sabem que és, veurem amb més detall la convocatòria per a empreses de 10 a 49 empleats. Subvenció Subvenció total a repartir: 500 milions d'euros. Import màxim del bo per empresa: 12.000 €. Una mateixa empresa pot optar a diverses categories amb un màxim de 12.000 € Es reparteixen per ordre de sol·licitud fins que s'acabin. Inici sol·licitud:  15/03/2022  a les 11:00 hores – fins a 15/09/2022 Beneficiaris Sí Empreses entre 10 i 49 empleats. No Agents digitalitzadors ni les empreses que subcontracta. Empreses de caràcter públic. Col·legis professionals, societats civils, comunitats de béns, comunitats en règim de propietat horitzontal. Han de ser entitats que tinguen una activitat empresarial. Requisits Antiguitat de 6 mesos. Estar inscrits al cens d'empresaris. No estar en crisi. Estar al corrent de pagaments de SS i Hisenda. No superar el límit dajuts mínims del seu sector. Haver realitzat el test de “Madurez Digital” En el moment de fer la sol·licitud no demana cap d'aquests requisits formalment, sempre que acceptis que RED.ES pugui consultar-los pels seus mitjans. Característiques de lajuda S'anomena “bo digital” és una subvenció al 100%. Si s'accepten: I la solució és NOVA. Ha de complir requisits establerts a l'Annex IV. Bases reguladores. Si no és nova, es pot substituir però ha de complir aquests 2 requisits: Que l'antiga no compleix al 100% allò establert a l'Annex IV. Que la nova sigui nova, no pas una actualització de la vella. No s'accepten Millores de les solucions existents, Actualització de versions de programari. Upgrade de versions. Categories i imports màxims del bo

l

Categories i imports màxims del bo

caracteristicas.png

A les categories de gestió de clients, BI, gestió processos i factura electrònica, els usuaris que s'esmenten són els mínims a contractar.

L'import que es concedirà per a cada categoria serà el menor d'aquests 3 conceptes:

Ajut màxim concedit a aquesta categoria.
Cost del valor pressupostat per a aquesta solució. (Potser es pressuposarà una WEB per 1500€, sent el màxim de l'ajuda 2.000€)
Limport de la subvenció concedida no associat a Acords de Prestació de Solucions de Digitalització formalitzats. Per exemple, a una empresa li donen un bo de 3.000€, ja ha formalitzat un contracte de prestació de solució de Cyberseguretat per valor de 2.000€, per tant, per a la solució de pàgina WEB, només li queden 1.000€, en aquest cas se li pagarien 1.000€ per la web.
No és subvencionable. Art. 19 Bases Reguladores:

L'IVA, els impostos, els interessos, les despeses financeres, les despeses d'infraestructura.
El maquinari ni els serveis de telecomunicacions i connectivitat a Internet,
Els honoraris de consultores que ajudin a gestionar el Bo digital.

Programa Kit Digital per a Pimes i autònoms.

 Ja s'ha engegat un pla d'ajudes des del Govern d'Espanya (Fons europeus Next Generation EU) amb l'objectiu d'ajudar a digitalitzar empreses i autònoms del nostre país. Com? Amb ajudes econòmiques que us permetran accedir a un gran catàleg de solucions digitals. Només heu d'escollir les solucions que millor s'adaptin a les necessitats de la vostra empresa. Pontsoft Agent Digitalitzador del Kit Digital És el teu moment, uneix-te al canvi. A Pontsoft som Agent Digitalitzador. Contacta amb nosaltres ara, t'informarem de com podràs sol·licitar el teu bo digital, t'assessorarem sobre quina és la millor opció per a tu i així trauràs el màxim partit per digitalitzar processos a la teva empresa.

Presentació de sol·licituds

Requisit previ: Registrar-se a www.acelerapyme.es i completar el test d'autodiagnòstic. Consulteu el catàleg de solucions digitals. Les 10 categories. Sol·licitar l'ajuda o el Kit a red.es Sol·licitud: Manual de consulta Termini. Del 15 març de 2022 al 15 de setembre de 2022. Qui hi pot presentar? Sol·licitant. Representant legal sol·licitant. Representant voluntari. S'ha d'emplenar la sol·licitud a la WEB S'ha de signar digitalment. Com? Sol·licitud digital Si s'autoritza a red.es a consultar totes les dades, no cal aportar res d'escriptures, inscripció en cens, impostos,...

Concessió de l'Ajuda "Bono Digital"

S'aproven per ordre d'entrada fins que el crèdit disponible del paquet d'ajuts s'acabi. Resolucions provisionals cada 15 dies. (en teoria) Termini de 10 dies per al·legacions Proposta de resolució definitiva. Cada 15 dies. La decisió es publica a la WEB i per mail als sol·licitants. Si s'accepta una sol·licitud però no queden fons, l'òrgan instructor la pot tornar a sol·licitar.

Acord de prestació de serveis

Un cop concedit el Bono, l'empresa beneficiària haurà de consultar el registre d'agents digitalitzadors de la categoria que vulgui contractar i negociar amb l'agent digitalitzador una proposta. Un cop arribat a un acord, l'empresa i l'agent digitalitzador han de signar l'acord de prestació de solucions de digitalització. És un contracte de 15 pàgines. Estarà disponible a la WEB. Ara és a l'Annex III de la Convocatòria. Des de la concessió de lajuda es tenen 6 mesos per signar un acord. Un cop signat. Es notificarà l'Acord a la Cambra Oficial de Comerç Industrial, Serveis i Navegació d'Espanya. Es tenen 3 mesos per executar la 1a Fase Es tenen 12 mesos per executar les 2a Fase Justificació de lexecució. La fa l'agent digitalitzador en nom del beneficiari. Es farà per formulari WEB. Detalls a l'Annex IV de la Convocatòria. S'hi adjuntaran documents justificatius que hauran d'estar signats digitalment. Justificació 1a Fase (3 mesos) Formulari Web amb detall tècnic i funcional i els costos segons l'Acord de Prestació. Acreditació que es compleixen els requisits de la categoria de lajuda.

requisitos-justificación.png
requisitos-justificación2.png

Justificació 1a Fase (3 mesos) Formulari Web amb detall tècnic i funcional i els costos segons l'Acord de Prestació. Acreditació que es compleixen els requisits de la categoria de lajuda. Factura emesa per lagent digitalitzador. Art. 22.4 de les Bases Factura de tot el projecte. de Referència de l'Acord de Prestació Solució / categoria i període de la prestació de la mateixa Quantitat expressa que correspon al Bo Digital Indicació Expressa que ha estat finançat pel Programa Kit Digital. Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d'Espanya Next Generation EU” Acreditació de l'abonament de la factura emesa Conformitat expressa del beneficiari de les solucions instal·lades. Declaració Expressa de lagent digitalitzador que el preu és just. Veure text en Art. 2.1 f de l'Annex IV de la Convocatòria. Declaració del beneficiari que no ha rebut cap altra subvenció incompatible. Justificació 2a Fase (12 mesos) Igual que la fase 1 amb info actualitzada. Sense factura ni justificació de pagament de la factura. Justificació de l'execució La comprovació o auditoria que s'ha fet tot correctament, ho pot fer la Cambra Oficial de Comerç, ... Ho podeu fer demanant un accés amb login i PSW per verificar la solució. Si ho requereixen es tenen 5 dies hàbils per facilitar-ho. Formats de la factura. FACTURAE Veure condicions a l'art. 4 de l'Annex IV de la Convocatòria.

PONTSOFT S.L. ES AGENT DIGITALITZADOR

Si compleixes les condicions establertes a les bases de la convocatòria de l'ajuda del Kit Digital, podràs disposar d'un bo digital que et permetrà accedir a les solucions de digitalització.

L'import màxim es detalla a la taula, i dependrà de la mida de la teva empresa:

 

Catálogo digitalizadores | Acelera pyme

 

Import Bo Digital

Segment I. Petites empreses d'entre 10 i menys de 50 empleats
12.000 €
Segment II. Petites empreses o Microempreses d'entre 3 i menys de 10 empleats
6.000 €
Segment III. Petites empreses o Microempreses d'entre 1 i menys de 3 empleats i persones en situació d'autoocupació
2.000 €

El primer que has de fer és donar-te d'alta com a autònom o Pime i després has de fer una prova de “diagnòstic digital” que et donarà una visió molt clara de les àrees on has de millorar. Amb aquest informe podreu escollir les solucions digitalitzadores que millor s'adaptin al vostre negoci.

Aquí tens l'enllaç per donar-te d'alta i ampliar tota la informació que necessitis:

https://acelerapyme.es/kit-digital

A la secció de "Categories de solucions digitals" podreu consultar en què consisteix cadascuna i l'import de l'ajuda concedida per a cada solució. Seleccioneu les que necessiteu!

Categories de solucions digitals

Lloc Web i Presència a Internet

Gestión de procesos

Comerç Electrònic

Gestió de Xarxes Socials

Gestió de clients


Business Intelligence i Analítica

Serveis i eines d'Oficina Virtual

Comunicacions Segures

Factura electronica

Ciberseguretat