VPN significa “Virtual Private Network” (Xarxa privada virtual) i descriu l’oportunitat d’establir una connexió protegida en utilitzar xarxes públiques. Les VPN xifren el trànsit a internet i disfressen la seva identitat en línia. Això dificulta a tercers el seguiment de les seves activitats en línia i el robatori de dades. El xifratge es fa en temps real.

Quins són els beneficis d’una connexió VPN? Una connexió VPN disfressa les vostres dades en línia i les protegeix de l’accés extern. Qualsevol que tingui accés a la xarxa i ho vulgui fer pot veure les dades no xifrades. Amb una VPN, els hackers i els cibercriminals no poden desxifrar aquestes dades.

Un firewall, també anomenat tallafocs, és un sistema la funció del qual és prevenir i protegir la nostra xarxa privada, d’intrusions o atacs d’altres xarxes, bloquejant l’accés. Permet el trànsit entrant i sortint que hi ha entre xarxes o ordinadors de la mateixa xarxa

La ciberseguretat és la pràctica de protegir els sistemes importants i la informació confidencial dels atacs digitals.