El divendres 14 de juny s’obrirà la nova convocatòria ampliada a 3.000€ del Kit Digital per al Segment III. Empreses i autònoms de 1 a 2 treballadors.

El divendres 14 de juny s’obrirà la nova convocatòria ampliada a 3.000€ del Kit Digital per al Segment III. Empreses i autònoms de 1 a 2 treballadors.

Ampliació d’ajudes a les empreses de menys de 3 empleats

Modificació de les bases del Kit Digital: ampliació d’ajudes a les empreses de menys de 3 empleats

Si teniu una microempresa pertanyent al segment III, el principal objectiu d’aquesta categoria és proporcionar-vos un lloc de treball segur per tal de potenciar o millorar la vostra productivitat.

Red.es ha anunciat que els autònoms i microempreses podran destinar 1.000€ a la compra de dispositius electrònics, incrementant el bo de 2.000 a 3.000€
La seva finalitat de facilitar laccés a la compra de maquinari (ordinador portàtil o de sobretaula) a les eines digitals necessàries per a la digitalització empresarial.
 
Mancant confirmació, es preveu, a mitjans d’any, la inclusió d’aquesta novetat, adquisició d’ordinadors, dins del seu ventall de solucions digitals.
 
Aquesta mesura, la inclusió de compra d’ordinadors, com a nova solució digital, té com a objectiu proporcionar a les empreses eines tecnològiques essencials, millorant-ne el nivell de digitalització i modernització.
 
Amb aquesta novetat, el Programa Kit Digital amplia els seus horitzons per beneficiar especialment el Segment d’autònoms i microempreses de fins a 3 empleats (Segment III).

La modificació amplia l’ajuda a les empreses de menys de 3 empleats (segment III), incrementant en 1.000€ el bo digital i creant la solució «Lloc de treball segur» que inclou un dispositiu hardware.

Tots els detalls de la modificació es poden consultar a l’ordre TDF/435/2024, del 9 de maig, per la qual es modifica l’Ordre ETD/1498/202, de 29 de desembre, publicada al  Boletín Oficial del Estado de l’11 de maig de 2024.

Ampliació de l’ajuda a les empreses de menys de 3 empleats

Segment III: Empreses d’entre 0 i menys de 3 empleats amb un bo digital de 2.000 euros passa a ser de 3.000€.

El Bo digital ara serà de 3.000€, i l’augment de 1.000€ tindrà caràcter retroactiu

L’augment de l’ajuda tindrà caràcter retroactiu, garantint així, els principis d’igualtat de tracte, no discriminació i transparència.

Podran sol·licitar-la les noves empreses i aquelles empreses beneficiàries del segment III que ja l’haguessin demanat amb anterioritat i fins i tot si ja han consumit el seu bo digital.

Si una empresa del segment III, ja ha estat beneficiada pel bo, i vol sol·licitar l’ampliació de 1000 euros, només haurà d’entrar en l’expedient, seleccionar el botó habilitat per a això i signar aquesta conformitat. En aquest cas, la concessió és automàtica

Està previst obrir la sol·licitud de l’ajuda per al segment III amb el nou import de 3.000€ el mes de juny, tant per a noves peticions, com per a empreses ja beneficiades.

Nova solució «Lloc de treball segur»

L’ordre de bases àmplia la nova solució «Lloc de treball segur», en el Catàleg de Solucions de Digitalització per al segment III, que inclou l’opció d’incloure un dispositiu maquinari.

Els requisits que ha d’incloure el dispositiu hardware són:

–  Que en el producte i en el preu ha de tenir integrada una llicència que compleixi amb els requisits establerts per a la categoria, de Ciberseguretat, a més d’un encriptat/xifratge en repòs, que asseguri la privacitat de les dades i documents emmagatzemats en el dispositiu.

–  Hauran de complir uns requisits mínims quant a emmagatzematge, processador, memòria RAM, sistema operatiu, entre altres requisits que recull al complet l’Ordre de Bases que pots consultar en aquest enllaç i en Acelera pime.

Està previst un bo màxim de 1.000 euros, sent subvencionables ordinadors portàtils o ordinadors de sobretaula nous.

 

Més informació

https://www.red.es/es/actualidad/noticias

https://www.boe.es/boe/dias/2024/05/11/pdfs/BOE-A-2024-9523.pdf

https://www.acelerapyme.es/kit-digital

Funcionalitats i serveis

Rebràs un dispositiu de maquinari que haurà d’incloure integrat el producte, una llicència i un xifratge/xifrat en repòs que asseguri la privadesa de les dades i documents emmagatzemats al dispositiu.
 
Aquest dispositiu pot ser un ordinador portàtil o de sobretaula nou. A més, haurà de tenir com a mínim les següents característiques de maquinari:
 
 
 

Requisits mínims del dispositiu maquinari:

 
Un processador de mínim de 4 nuclis físics i una velocitat de CPU clock màxima d’almenys 2.9 GHz i haver obtingut una puntuació mínima de 15.000 a PassMark Software, amb data 13 de maig de 2024.
 
Una memòria RAM mínima de 16GB DDR4.
 
Un emmagatzematge SSD mínim de 512 GB. A més, les teves dades estaran protegides amb xifratge, la contrasenya serà proporcionada per l’agent digitalitzador.
 
Un sistema operatiu preinstal·lat i llicenciat de fàbrica.
 
Targetes gràfiques, de xarxa i de so integrades.
 
Interfícies d’entrada/sortida, com ara ports USB o d’entrada de micròfon, que podran estar integrats al dispositiu o mitjançant un replicador de ports.
 
Una pantalla, si és un ordinador portàtil serà de mínim 13 polzades; ratolí òptic, en cas de portàtils, sacceptarà el ratolí integrat o touchpad; càmera web amb resolució mínima HD i un lector de targetes smartcard (DNI-e) amb interfície USB.
 
En el cas particular dels ordinadors de sobretaula comptaràs amb un monitor de mínim 23 polzades, resolució mínima Full HD i tecnologia de visualització LCD, LED o equivalent, com a mínim un HDMI i etiqueta energètica de la Unió Europea; un teclat i cablejat tant dalimentació de dispositius com HDMI.
 
En el cas dels ordinadors de sobretaula i portàtils, hauran de comptar amb almenys una certificació dels tipus següents (o similar):
 
ENERGY STAR®.
 
EPEAT™ Silver Registered.
 
TCO.
 
Certificació MIL STD 810H o equivalent. Hauran de complir un mínim de 5 mètodes, entre ells: alta temperatura, baixa temperatura i humitat.
 
Requisits específics de Publicitat:
 
El dispositiu haurà de comptar amb serigrafia o etiqueta enganxada únicament al portàtil, ordinador o monitor.
 
Els logos que hauran de contenir les dues opcions seran els següents:
 
L’emblema de la Unió Europea (disponible al link https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual), que indiqui «Finançat per la Unió Europea-Next Generation EU».
 
El logotip del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
 
El logo del Ministeri per a la Transformació Digital i de la Funció Pública.
 
El logotip de l’Entitat Pública Empresarial Red.es (Haurà d’aparèixer com a «Red.es»).
 
 
 

Requisits mínims del servei de suport i atenció:

 
L’Agent Digitalitzador proporcionarà un servei de Suport i Atenció amb les garanties següents des del lliurament dels dispositius fins a la finalització de l’execució de fase 2:
 
El dispositiu es lliurarà dins d’Espanya després d’haver-ne comprovat el funcionament correcte.
 
Com a beneficiari, podràs ser atès pel servei de suport en règim de 5 dies feiners. Hauràs de comptar amb un correu electrònic per rebre els avisos d’avaries o incidències, amb un horari mínim del servei d’atenció a aquestes comunicacions de 09.00 a 17.00 hores, de dilluns a divendres.
 
Les reparacions es faran a través d’un suport en remot o in situ a la ubicació on es va fer el lliurament. Els costos derivats seran responsabilitat del digitalitzador. S’inclouen les reparacions per trencament o desperfectes i problemes de configuració, sempre que estiguin basats en un ús correcte del dispositiu.
 
El temps màxim de reparació de l’avaria, entre la comunicació de la incidència i fins a la seva resolució, serà de 5 dies laborables. Si no es compleix aquest termini, se t’atorgarà un equip anàleg de substitució.
 
 
 

Requisits de ciberseguretat del lloc de treball segur:

 
La solució de Lloc de treball segur complirà amb els següents requisits mínims associats a la categoria de solució de Ciberseguretat:
 
Antimalware: tindràs accés a una eina que analitzi el dispositiu, la memòria interna i els dispositius d’emmagatzematge externs.
 
Antispyware: es proporcionarà una eina que detecti i eviti el malware espia.
 
Correu segur: comptaràs amb eines d’anàlisi del correu electrònic amb les característiques següents:
 
Antispam, amb detecció i filtre de correu no desitjat.
 
Antiphishing, amb detecció de correus amb enllaços o codi maliciós que se sospita serveixin per robar credencials.
 
Navegació segura: comptaràs amb un control de continguts i antiadware per evitar anuncis maliciosos.
 
Anàlisi i detecció d’amenaces: la solució us permetrà conèixer el comportament de les amenaces existents i noves.
 
Monitorització de la xarxa: tindràs eines que analitzin el trànsit de xarxa i alertin d’amenaces.
 
Configuració inicial i actualitzacions de seguretat: s’ha de realitzar una configuració inicial per al seu correcte ús, amb les respectives actualitzaci
Obrir Chat
Hola vols et tramitem el KIT DIGITAL?