Segur que ja fas copies de seguretat? Segur que inclòs les treus fora de l’oficina? Segur que verifiques regularment la seva integritat? Segur que t’has preocupat per la seva confidencialitat?